ÅRSMØTE ONSDAG 22.MARS 2017

Det vil som vanlig, også i år, bli holdt et årsmøte på tampen av sesongen. I år er dette berammet til Onsdag den 22.MARS. Se under for formell innkalling i fra styret.


Til medlemmene i Vålerenga innebandy
15. februar 2017, Oslo
Innkalling til årsmøte i Vålerenga Innebandy

Styret innkaller herved til årsmøte i Vålerenga innebandy. 
Årsmøtet avholdes den 22. mars 2017 kl. 18.30 – 19.30 på Teglverket idrettshall, Grenseveien 60.
Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 8. mars 2017 til vifinnebandy@gmail.com. 
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Dokumentene vil bli sendt ut på mail til medlemmene i Vålerenga Innebandy. 
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret