Informasjon om avgifter for sesongen 2014/2015

Vålerenga Innebandy Sesongen 2014/2015

 

Klubben består i dag av 4 herrelag, 1 damelag og 3 lag på juniornivå.

 

Klubben har utgifter gjennom sesongen som serieavgifter, dommerpenger, utstyr o.l, og dette dekkes inn gjennom sponsorer og trenings- og dugnadsavgifter. Det er i år, som i fjor, besluttet at seniorlagene betaler en dugnadskontigent istedenfor å jobbe dugnad. Dette pga tilgang til dugnader og manglende ressurser til å drifte dette.

 

I tillegg til ovennevnte må hvert medlem betale en lovpålagt medlemsavgift. Denne må alle medlemmer betale uavhengig om man har verv i klubben eller er medlem av andre grener i VIF.

 

Treningskontigenten er inkludert lisens, som klubben løser ut når kontigenten er innbetalt. Man får ikke spille kamper før denne er i orden.

Dersom man ønsker utvidet lisens, må man informere om dette sammen betalingen samt legge til den ekstra summen når kontigenten betales. Se for øvrig www.innebandy.no for satser.

 

Her er oversikt over satser og frister for kommende sesong.

 

Senior herre og dame:

15/9-2014 – treningskontigent kr 2000,-

15/11-2014 – dugnadskontigent kr 1500,-

10/1-2015 – medlemsavgift klubb kr 300,-

 

Mrk!

Keepere på seniorlag betaler kun lisens av treningskontigenten, samt dugnad- og medlemsavgiften.

Summene på lisensen avhenger av hvilken divisjon man spiller i. Spør dersom du er i tvil.

 

Utespillere på seniorlag får drakt, men må selv stå for shorts og strømper. Dette koster kr 250,- og kan bestilles av lagleder.

 

G13

15/9-2014 – treningskontigent kr 1 500,-

10/1-2015 – medlemsavgift klubb kr 300,-

 

G12

15/9-2014 – treningskontigent kr 1 200,-

10/1-2015 – medlemsavgift klubb kr 300,-

 

G10/11

15/9-2014 – treningskontigent kr 950,-

10/1-2015 – medlemsavgift klubb kr 300,-

 

G/J 9 og yngre

15/9-2014 – treningskontigent kr 800,-

15/12-2014 – medlemsavgift klubb kr 300,-

 

Kontonr: 1645 10 75385

VIF Innebandy

v/Silje K. Enersen

Myrhaugen 25 d

0752 Oslo

 

Har du spm, ta kontakt med Silje på mail: ske@securitas.no

 

Hilsen Styret